Nag-incognito ka. Hindi lalabas sa iyong kasaysayan ng pag-browse at kasaysayan ng paghahanap ang mga pahinang tiningnan mo sa window na ito, at hindi sila mag-iiwan ng ibang bakas, gaya ng cookies, sa iyong device matapos mong isara ang window na incognito. Gayunpaman, pananatiliin ang anumang mga file na iyong na-download o ang iyong mga ginawang bookmark.

Hindi nakakaapekto ang pagiging incognito sa gawi ng ibang mga tao, server, o software. Maging maingat sa: